Prípadové štúdie

Implementácia elektronických služieb v prostredí GIS

Nasadenie systému pre poskytovanie praktických informácií z katastra, územného plánovania, adresného systému a zariadení mesta Skalica.

 
 

Unified Reporting

Návrh, realizácia a nasadenie v prostredí SAP Business Warehouse pre rakúsku finančnú skupinu.

 
 

Nearshore & Onsite J2EE Development

Vývoj SW produktov pre automobilky a správa databáz pre svetového výrobcu izolačných materiálov.

 
 

Project Management projektu evidencie cenných papierov

Riadime práce projektových tímov ustanovených pre potreby implementácie strategických zámerov klienta.

 
 

SAP pre farmaceutickú firmu

V spolupráci s rakúskym partnerom poskytujeme SAP modulové poradenstvo a programovanie v ABAP jazyku.