Prípadové štúdie

Analýza stavu a možností metropolitnej siete

Analýza pre mesto Levice s cieľom vytvorenia podmienok na vybudovanie infraštruktúry na pripojenie ku širokopásmovému internetu.

 
 

Geografický informačný systém

Implementácia riešenia WEB-GIS prináša elektronické priestorové služby občanom mesta Martin.

 
 

Single Sign On (SSO)

Vývoj softvérového online systému SSO pre správu zákazníckych dát na technológii .NET.

 
 

Implementácia WEB-GIS

Priestorové elektronické služby spojené s vyhľadávaním a identifikáciou vizualizovaných objektov mesta Michalovce.

 
 

Návrh koncepcie ISVS

Zhodnotenie súčasného stavu informačných systémov a návrh KRIS pre budúce poskytovanie elektronických služieb mesta Levice.