Prípadové štúdie

Projektový zámer Informačného systému

Spracovanie zámeru IS mesta Senica pre vytvorenie strednodobého a dlhodobého koncepčného materiálu informatizácie mesta.

 
 

Poradenstvo pri elektronizácií služieb kraja

Vytvorenie Žiadosti o NFP na realizáciu projektu Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja.

 
 

Performance tuning v banke

Ladenie enterprise IT systémov, metodika a expertné konzultačné služby.

 
 

Organizačno-procesný audit

Analýza vykonávaných procesov, organizačnej štruktúry a identifikácia problémových miest a duplicitných činností v procese riadenia BSK.

 
 

Analýza stavu a možností metropolitnej siete

Analýza pre mesto Levice s cieľom vytvorenia podmienok na vybudovanie infraštruktúry na pripojenie ku širokopásmovému internetu.