Prípadové štúdie

Geospatial Solution WEB-GIS

Nasadenie GIS riešenia pre jednoduché poskytovanie a sprístupnenie údajov z katastra mesta Senica s vyhľadávaním parciel a adries.

 
 

Projektový zámer Informačného systému

Spracovanie zámeru IS mesta Senica pre vytvorenie strednodobého a dlhodobého koncepčného materiálu informatizácie mesta.

 
 

Poradenstvo pri elektronizácií služieb kraja

Vytvorenie Žiadosti o NFP na realizáciu projektu Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja.

 
 

Performance tuning v banke

Ladenie enterprise IT systémov, metodika a expertné konzultačné služby.

 
 

Organizačno-procesný audit

Analýza vykonávaných procesov, organizačnej štruktúry a identifikácia problémových miest a duplicitných činností v procese riadenia BSK.