Prípadové štúdie

Odpočty spotreby elektrickej energie

Poskytovanie komplexných služieb odpočtov fyzických stavov elektromerov na odberných miestach elektrickej energie v kategóriách maloodber obyvatelia a maloodber pod...

 
 

Poskytnutie služieb geografického informačného systému

Poskytnutie služieb zberu, spracovania, editácie, publikácie a aktualizácie údajov o objektoch bázy dát geografického informačného systému (GIS) je náročný a dynami...

 
 

Inteligentný uličný a adresný systém

Aplikácia iUAS umožňuje dynamickú lokalizáciu a navigáciu v Tematickej kartografickej mape BSK na základe zadania adresy v textovej podobe.

 
 

Geospatial Solution WEB-GIS

Nasadenie GIS riešenia pre jednoduché poskytovanie a sprístupnenie údajov z katastra mesta Senica s vyhľadávaním parciel a adries.

 
 

Projektový zámer Informačného systému

Spracovanie zámeru IS mesta Senica pre vytvorenie strednodobého a dlhodobého koncepčného materiálu informatizácie mesta.