Novinky

IS pre elektronické spracovanie a sledovanie úloh na MŽP SR

21.06.2016

V prvej polovici roka 2016 náš tím expertov po dôkladnej analýze interných procesov na Ministerstve životného prostredia SR nasadil systém IS JASTRAB, ktorého úlohou je zabezpečenie manažmentu úloh z uznesení vlády SR. Systém umožňuje spracovanie a dohľad nad jednotlivými úlohami z uznesení vlády SR od ich vzniku až po vytvorenie samotného hlásenia o stave plnenia úlohy. Pri tvorbe systé...

Vývoj systému pre riadenie kvality dodávateľov

13.06.2016

Od roku 2015 vývojársky java tím participuje na projekte vývoja systému pre manažment kvality dodávateľov SQMS. Riešenie je dodávané pre jedného z najväčších výrobcov prémiových vozidiel ako aj celosvetovo aktívneho výrobcu úžitkových vozidiel, ktorý patrí k najúspešnejším firmám v automobilovom svete. SQMS vytvára IT prostredie pre podporu nákupných procesov, ako aj plánovania, kontroly...

Tepelná mapa pre Monitorovací systém energetickej efektívnosti

16.05.2016

Začiatkom roka 2016 bola v rámci projektu aktualizácie Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE) implementovaná Tepelná mapa, ktorá poskytuje zobrazenie agregovaných údajov nad mapou Slovenskej republiky. Tieto údaje sa zobrazujú v rôznych vrstvách podľa potreby užívateľa, pričom je možné tieto vrstvy ľubovoľne prepínať medzi sebou, prípadne ich kombinovať navzájom. Te...

Riešenie SAP pre investície a ich zaradenie

03.05.2016

Spoločnosť stengl úspešne ukončila SAP projekt pre významnú energetickú spoločnosť. Hlavným cieľom projektu bola náhrada nonSAP programov v oblasti generovania protokolov k investíciám. Nami poskytnuté riešenia prináša centrálne využitie SAP platformy s využitím štandardných funkcionalít SAP ERP a zabezpečením komplexného pokrytia problematiky. Počas projektu boli nastavené moduly pr...

Výchova volejbalových reprezentantiek aj s našou podporou

07.04.2016

Volejbalový klub Slávia UK Bratislava je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe. V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953, pričom od jeho založenia je vysokoškolským klubom  a udržuje dlhodobú špičkovú výkonnosť A družstva žien (9.násobný majster ČSFR, 13-násobný majster SR, víťaz Pohára víťazov pohárov...