Novinky

Metering platforma úspešne doplnená o odpočty plynomerov

04.09.2014

Ako slovenskému lídrovi v kvalitnom poskytovaní služieb Metering-u nám bola zverená úloha v podobe promptného technického zabezpečenia automatizovaného spracovania cyklických a mimoriadnych odpočtov spotreby zemného plynu. Išlo o náročnú úlohu, odpočtové dáta museli byť v deň odpočtu najneskôr však po predošlej validácii nasledujúci deň zasielané na fakturáciu odbera...

Projekt implementácie „SMS Gateway“

15.08.2014

V období posledných mesiacov sme sa úspešne podieľali na realizácií projektu implementácie modulu SMS/MMS brány pre špecializovanú banku z oblasti podpory bývania. Náš zákazník je jednou z najvýznamnejších finančných inštitúcii na Slovensku a súčasne bankou s dlhoročnou tradíciou a prestížou. V rámci viacerých realizovaných projektov pre zákazníka, sme ...

Vývoj a migrácia aplikácií do C++ frameworku

16.07.2014

Pre bavorskú softvérovú spoločnosť z mesta Fürth, úspešne pôsobiacu v oblasti IT technológií pokračujeme v dlhodobom vývoji a migrácii zastaraných aplikácií naprogramovaných  v „old plain C“ do interného firemného C++ frameworku. Projekt sa vyznačuje hlavne časovou náročnosťou, keďže firma funguje na vlastných aplikáciách, ktoré sú vo veľkej miere špecifické a neexist...

IS pre Slovenský zväz ľadového hokeja

30.06.2014

Projekt vytvorenia informačného systému a webového portálu pre SZĽH funguje od roku 2012 a je zameraný na vytvorenie nástrojov, ktoré zefektívnia dve základné oblasti činnosti zväzu – riadenie súťaží a s tým súvisiacej agendy prostredníctvom informačného systému a informovanie verejnosti prostredníctvom redakčného systému. Nasadenie nového IS SZĽH v I. etape vyriešil...

Aktualizácia Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti a GIS

06.06.2014

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA) využíva naše riešenia pre zabezpečenie zberu informácií o energetickej efektívnosti a GIS už od roku 2012. V tomto roku došlo k rozšíreniu riešenia Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti v dôsledku nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien a so zámerom sprístupnenia vybraných informácií verejnosti prostred...