Novinky

Spoločenská zodpovednosť našej firmy v športe na výškarskom halovom mítingu

05.02.2016

Špecializovaný výškarsky míting Banskobystrická latka úrovňou vonkoncom nesklamal. Vlaňajší rekord mítingu v podaní excelentného Katarčana Baršima (240 cm) síce zostal na Štiavničkách nedotknutý, ale až štyria pretekári sa dostali cez 233 cm a šiesti cez 230, čo je hranica svetovej triedy. Míting mal opäť skvelú divácku kulisu, pri rozhodujúcich pokusoch Talianov o víťazstvo diváci povzb...

Online formulárový zber a vyhodnotenie štatistických údajov

18.01.2016

Koncom roka sme realizovali projekt tvorby elektronických formulárov  pre štatistické zisťovanie informácií o národnostných menšinách, prevažne o ich činnosti a finančných príspevkoch po jednotlivých kalendárnych rokoch. Formuláre slúžia najmä pre štatistické vyhodnocovanie a v rámci reportingu následne na zisťovanie koľko finančných zdrojov a z akých útvarov jednotlivé menšiny získali ...

BPO metering elektrickej energie

03.12.2015

Neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti je elektrická energia a náklady spojené s jej odobratým množstvom si každá domácnosť presne sleduje. Naša spoločnosť vynakladá nemalé úsilie na presné odčítavanie a dodávanie stavov z každého odberného miesta. Ako líder v poskytovaní služieb v oblasti Metering-u prevádzkujeme technické riešenie automatizovaného systému pre spracovanie odpočtov e...

Sofistikovaný odpočet spotreby zemného plynu

07.10.2015

Naša spoločnosť, ktorá je lídrom v poskytovaní služieb v oblasti Metering-u, pripravila a uviedla do užívania technické riešenie automatizovaného systému pre spracovanie odpočtov plynu, ktoré v plnej miere využíva náš klient na zber stavov z terénu od jednotlivých odberateľov z ich meracích zariadení. Zber stavov v teréne prebieha prostredníctvom mobilného zariadenia, na základe ktorého ...

Efektívne hospodárenie s vodou pomocou Smart Metering-u

25.09.2015

V dnešnej dobe a hlavne v budúcnosti bude voda životne dôležitá komodita a jej hodnota bude len stúpať. Štatistiky poukazujú na straty v rozmedzí 30 – 40 percent rozvádzanej vody v husto obývaných oblastiach čo je priama strata pre výrobcov a distribútorov a aj pre konzumentov, t.j. obyvateľstvo a podnikateľov. Avšak presné meranie spotreby vody pomocou moderných technológií zabezpečí jej op...