Novinky

Tepelná mapa pre Monitorovací systém energetickej efektívnosti

16.05.2016

Začiatkom roka 2016 bola v rámci projektu aktualizácie Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE) implementovaná Tepelná mapa, ktorá poskytuje zobrazenie agregovaných údajov nad mapou Slovenskej republiky. Tieto údaje sa zobrazujú v rôznych vrstvách podľa potreby užívateľa, pričom je možné tieto vrstvy ľubovoľne prepínať medzi sebou, prípadne ich kombinovať navzájom. Te...

Riešenie SAP pre investície a ich zaradenie

03.05.2016

Spoločnosť stengl úspešne ukončila SAP projekt pre významnú energetickú spoločnosť. Hlavným cieľom projektu bola náhrada nonSAP programov v oblasti generovania protokolov k investíciám. Nami poskytnuté riešenia prináša centrálne využitie SAP platformy s využitím štandardných funkcionalít SAP ERP a zabezpečením komplexného pokrytia problematiky. Počas projektu boli nastavené moduly pr...

Výchova volejbalových reprezentantiek aj s našou podporou

07.04.2016

Volejbalový klub Slávia UK Bratislava je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe. V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953, pričom od jeho založenia je vysokoškolským klubom  a udržuje dlhodobú špičkovú výkonnosť A družstva žien (9.násobný majster ČSFR, 13-násobný majster SR, víťaz Pohára víťazov pohárov...

Ochrana pred povodňami aj pomocou modelovania a digitálnych máp

05.04.2016

V súvislosti so stále extrémnejšími prejavmi klimatických zmien sa stáva ochrana pred povodňami a minimalizácia z nich vyplývajúcich rizík prioritou nie iba na národnej úrovni. Táto téma patrí aj medzi zásadné témy na úrovni Európskej únie v podobe zakotvenia povinnosti členských štátov v smernici ES 2007/60/ES. Uvedená legislatíva EÚ bola implementovaná do legislatívy SR, ktorá stanovuj...

Michalovce tretie v hodnotení Smart Cities

24.03.2016

Renomovaný český magazín Smart Cities v závere minulého roka vyhodnotil inteligenciu 28 najväčších slovenských miest z hľadiska otvorenosti a použiteľnosti poskytovaných údajov a informácií. Mesto Michalovce sa svojim geografickým informačným systémom Web-Gis umiestnilo na 3. mieste, čo svedčí o vysokej úrovni poskytovaných informácii nášho gis portálu. Napriek nesporným úspechom, Mesto ...