Novinky

STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine

06.09.2016

IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie. Stengl ním otvára diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na špecializovaných vysokých školách.   CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby anglického a nemeck...

IS DUKLA pre Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

26.08.2016

Koncom roka 2015 sme opäť zužitkovali naše skúseností pri tvorbe informačných systémov podporujúcich procesy v oblasti športu, čoho výsledkom bolo vytvorenie a implementácia IS DUKLA pre VŠC DUKLA Banská Bystrica. Systém vznikal na základe požiadaviek zákazníka, pričom najvyššie priority sa kládli na zjednodušenie procesu tvorby harmonogramu športovej prípravy a umožnenie efektívneho ...

stengl podporuje futbalovú mládež

06.07.2016

ŠK Slovan Bratislava je najúspešnejší futbalový klub na Slovensku s najbohatšou a najslávnejšou tradíciou, ktorú si vytváral po viac ako deväťdesiat rokov svojej existencie. Ako súčasť spoločenskej zodpovednosti berieme starostlivosť o najmladšie talenty a preto sme sa stali partnerom mládežníckych kategórii futbalového Slovana Bratislava. Veríme, že aj my firma stengl sme pomohli kl...

IS pre elektronické spracovanie a sledovanie úloh na MŽP SR

21.06.2016

V prvej polovici roka 2016 náš tím expertov po dôkladnej analýze interných procesov na Ministerstve životného prostredia SR nasadil systém IS JASTRAB, ktorého úlohou je zabezpečenie manažmentu úloh z uznesení vlády SR. Systém umožňuje spracovanie a dohľad nad jednotlivými úlohami z uznesení vlády SR od ich vzniku až po vytvorenie samotného hlásenia o stave plnenia úlohy. Pri tvorbe systé...

Vývoj systému pre riadenie kvality dodávateľov

13.06.2016

Od roku 2015 vývojársky java tím participuje na projekte vývoja systému pre manažment kvality dodávateľov SQMS. Riešenie je dodávané pre jedného z najväčších výrobcov prémiových vozidiel ako aj celosvetovo aktívneho výrobcu úžitkových vozidiel, ktorý patrí k najúspešnejším firmám v automobilovom svete. SQMS vytvára IT prostredie pre podporu nákupných procesov, ako aj plánovania, kontroly...