Novinky

Stengl prispieva na prípravu športovcov triatlonu

04.11.2016

V roku 2016 pomáhame so športovou prípravou pre účasť pretekárov na podujatiach Slovenského pohára akvatlonu a triatlonu. Triatlon ako náročný individuálny šport zahŕňajúci plávanie, jazdu na bicykli a beh sa na olympijských hrách prvýkrát objavil v roku 2000 v Sydney. Nás povzbudzuje skutočnosť, že tak akvatlon ako aj triatlon, je čoraz viac populárnejší aj pre širšiu verejnosť.

Znalostne sme obohatili konferenciu Šport a právo 2016

05.10.2016

Koncom septembra sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „ŠPORT a PRÁVO 2016“, ktorej mottom bolo „Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu v športe.“   Jednou z nosných tém, ktorá sa niesla konferenciou, bola implementácia zákona o športe do praxe, pričom jednoznačne rezonovala potreba rozšírenia funkcionalít informačného systému športu, ktorý...

Mládežnícka kanoistika na divokej vode

19.09.2016

Dlhodobým poslaním, ku ktorému naša firma zodpovedne pristupuje, je podpora mládežníckych kategórií kanoistiky na divokej vode. Úspechy slovenskej kanoistiky a jej svetové postavenie je dielom širokej vodáckej verejnosti, obetavých ľudí, organizátorov podujatí, kvalitných trénerov a najmä samotných športovcov.  Aj našim prispením ostáva tento fyzicky a psychicky náročný šport lákadlom...

STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine

06.09.2016

IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie. Stengl ním otvára diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na špecializovaných vysokých školách.   CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby anglického a nemeck...

IS DUKLA pre Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

26.08.2016

Koncom roka 2015 sme opäť zužitkovali naše skúseností pri tvorbe informačných systémov podporujúcich procesy v oblasti športu, čoho výsledkom bolo vytvorenie a implementácia IS DUKLA pre VŠC DUKLA Banská Bystrica. Systém vznikal na základe požiadaviek zákazníka, pričom najvyššie priority sa kládli na zjednodušenie procesu tvorby harmonogramu športovej prípravy a umožnenie efektívneho ...