Novinky

Inklúzia zdravotne postihnutých občanov

19.12.2016

Zdravie, rodina a práca sú veľmi dôležitými atribútmi života každého človeka. I napriek skutočnosti, že nie všetkým ľuďom zdravotný stav umožňuje pracovať, každá vyspelá spoločnosť vytvára podmienky pre začlenenie zdravotne a mentálne postihnutých osôb do sveta zdravých. Medzi jeden z najlepších spôsobov integrácie postihnutých osôb do spoločnosti patrí práca. Zmysluplná práca totiž dáva pos...

Redesign Order Management systému

16.11.2016

Pre jedného z najväčších slovenských multimediálnych operátorov, sme od konca roku 2015 participovali s tímom softvérových vývojárov na rozsiahlom projekte „prepísania“ Order Management systému, teda riešenia pre spracovanie objednávok. Keďže koncový zákazník neustále prináša na telekomunikačný trh inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a medzinárodné poznatky, aby uspokojil aj ...

Stengl prispieva na prípravu športovcov triatlonu

04.11.2016

V roku 2016 pomáhame so športovou prípravou pre účasť pretekárov na podujatiach Slovenského pohára akvatlonu a triatlonu. Triatlon ako náročný individuálny šport zahŕňajúci plávanie, jazdu na bicykli a beh sa na olympijských hrách prvýkrát objavil v roku 2000 v Sydney. Nás povzbudzuje skutočnosť, že tak akvatlon ako aj triatlon, je čoraz viac populárnejší aj pre širšiu verejnosť.

Znalostne sme obohatili konferenciu Šport a právo 2016

05.10.2016

Koncom septembra sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „ŠPORT a PRÁVO 2016“, ktorej mottom bolo „Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu v športe.“   Jednou z nosných tém, ktorá sa niesla konferenciou, bola implementácia zákona o športe do praxe, pričom jednoznačne rezonovala potreba rozšírenia funkcionalít informačného systému športu, ktorý...

Mládežnícka kanoistika na divokej vode

19.09.2016

Dlhodobým poslaním, ku ktorému naša firma zodpovedne pristupuje, je podpora mládežníckych kategórií kanoistiky na divokej vode. Úspechy slovenskej kanoistiky a jej svetové postavenie je dielom širokej vodáckej verejnosti, obetavých ľudí, organizátorov podujatí, kvalitných trénerov a najmä samotných športovcov.  Aj našim prispením ostáva tento fyzicky a psychicky náročný šport lákadlom...