Novinky

Ďalšia spolupráca s dlhoročným zákazníkom NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

14.03.2017

Koncom februára sme podpísali Čiastkovú zmluvu s našim dlhoročným zákazníkom Národnou agentúrou pre sieťové  a elektronické služby. V spoločných tímoch s expertmi od zákazníka budeme nadstavovať  oblasť informačnej bezpečnosti, riadenia ITIL, manažment služieb (ITSM). Povenujeme sa návrhu riadenia a prevádzky geopriestorových služieb, vypracujeme stratégiu ako aj procesný audit org...

23. ročník atletického mítingu - Banskobystrická latka

20.02.2017

Dňa 08.02.2017 sa v Banskej Bystrici konal už 23. ročník Banskobystrickej latky v hale na Štiavničkách. Zrodil sa tu najlepší svetový výkon roka 233 cm v podaní až dvoch skokanov zo zahraničia. Obaja po dohode sa umiestnili na 1. mieste. Z našich skokanov sa najlepšie darilo Lukášovi Beerovi, ktorý s výkonom a zároveň osobným rekordom 228 cm skončil na výbornom 5. mieste. Sme hrdí na to, že ...

Podpora projektu - Zober loptu, nie drogy

11.01.2017

V rámci spoločenskej zodpovednosti sa naša firma aj v roku 2017 aktívne zapojila do projektu „Zober loptu, nie drogy“. Cieľom tohto projektu je prevencia pred drogovou závislosťou detí základných škôl a osemročných gymnázií. Nosnou myšlienkou výberu cieľovej skupiny je vysoká rizikovosť ohrozenia detí v pubertálnom veku drogovou závislosťou. Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnut...

Inklúzia zdravotne postihnutých občanov

19.12.2016

Zdravie, rodina a práca sú veľmi dôležitými atribútmi života každého človeka. I napriek skutočnosti, že nie všetkým ľuďom zdravotný stav umožňuje pracovať, každá vyspelá spoločnosť vytvára podmienky pre začlenenie zdravotne a mentálne postihnutých osôb do sveta zdravých. Medzi jeden z najlepších spôsobov integrácie postihnutých osôb do spoločnosti patrí práca. Zmysluplná práca totiž dáva pos...

Redesign Order Management systému

16.11.2016

Pre jedného z najväčších slovenských multimediálnych operátorov, sme od konca roku 2015 participovali s tímom softvérových vývojárov na rozsiahlom projekte „prepísania“ Order Management systému, teda riešenia pre spracovanie objednávok. Keďže koncový zákazník neustále prináša na telekomunikačný trh inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a medzinárodné poznatky, aby uspokojil aj ...