Novinky

Mládežnícka kanoistika na divokej vode

19.09.2016

Dlhodobým poslaním, ku ktorému naša firma zodpovedne pristupuje, je podpora mládežníckych kategórií kanoistiky na divokej vode. Úspechy slovenskej kanoistiky a jej svetové postavenie je dielom širokej vodáckej verejnosti, obetavých ľudí, organizátorov podujatí, kvalitných trénerov a najmä samotných športovcov.  Aj našim prispením ostáva tento fyzicky a psychicky náročný šport lákadlom...

STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine

06.09.2016

IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie. Stengl ním otvára diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na špecializovaných vysokých školách.   CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby anglického a nemeck...

IS DUKLA pre Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

26.08.2016

Koncom roka 2015 sme opäť zužitkovali naše skúseností pri tvorbe informačných systémov podporujúcich procesy v oblasti športu, čoho výsledkom bolo vytvorenie a implementácia IS DUKLA pre VŠC DUKLA Banská Bystrica. Systém vznikal na základe požiadaviek zákazníka, pričom najvyššie priority sa kládli na zjednodušenie procesu tvorby harmonogramu športovej prípravy a umožnenie efektívneho ...

stengl podporuje futbalovú mládež

06.07.2016

ŠK Slovan Bratislava je najúspešnejší futbalový klub na Slovensku s najbohatšou a najslávnejšou tradíciou, ktorú si vytváral po viac ako deväťdesiat rokov svojej existencie. Ako súčasť spoločenskej zodpovednosti berieme starostlivosť o najmladšie talenty a preto sme sa stali partnerom mládežníckych kategórii futbalového Slovana Bratislava. Veríme, že aj my firma stengl sme pomohli kl...

IS pre elektronické spracovanie a sledovanie úloh na MŽP SR

21.06.2016

V prvej polovici roka 2016 náš tím expertov po dôkladnej analýze interných procesov na Ministerstve životného prostredia SR nasadil systém IS JASTRAB, ktorého úlohou je zabezpečenie manažmentu úloh z uznesení vlády SR. Systém umožňuje spracovanie a dohľad nad jednotlivými úlohami z uznesení vlády SR od ich vzniku až po vytvorenie samotného hlásenia o stave plnenia úlohy. Pri tvorbe systé...