Novinky

Banskobystrická latka

07.03.2011

Spoločnosť stengl a.s. podporila významný atletický míting Europa SC High Jump v hale na Štiavničkách. Teší nás, že aj vďaka našej firme prestížny míting mohol prebehnúť a že bol opätovne vyvrcholením výškarskej disciplíny v strednej Európe. Vrcholom podujatia bol výkon víťaznej Talianky Antoniety di Martinovej s najlepším svetovým výkonom 204 cm, ktorá prekonala aj ďalšiu métu, svoju telesn...

Google Web Toolkit

24.02.2011

Pre najväčšieho svetového výrobcu izolačných materiálov na báze sklenej vlny ako partner nemeckej konzultačnej firmy vyvíjame aplikácie v prostredí technológie Google Web Toolkit. Našim úlohami sú predovšetkým vývoj a design logickej vrstvy s importom dát a bug-fixing hlásených zákazníckych chýb.

Internetový portál BMW

27.01.2011

V spolupráci s nemeckou partnerskou firmou úspešne kooperujeme na projekte pre automobilového výrobcu BMW. Sme v polohe technologického partnera pre implementáciu modulov E4C pre internetový portál BMW používaných vozidiel. Zároveň sa spolupodieľame na moduloch E4D pre intranetové aplikácie BMW predajcov. Web-Frontend riešení programujeme s technologickým zameraním na JSF a Spring a Backend ...

Testing a Quality Management

11.01.2011

Pre nemeckú spoločnosť Wirecard sme koncom roku 2010 začali poskytovať profesionálne služby z oblasti Quality Assurance a Testing. Našim primárny prínosom do projektu je znalosť testovania v prostredí akceptačných, systémových a integračných testov s použitím metodológie Scrum. Wirecard AG je zapísaná na frankfurtskej burze cenných papierov TecDAX a poskytuje celosvetovo 85 platobných riešen...