Novinky

SAP ISU pre distribútora elektrickej energie

13.05.2011

Pre medzinárodného distribútora elektrickej energie sme sa v Českej republike spolupodieľali na implementácii  CRM riešenia od firmy SAP. Medzi úlohy, ktoré sme na projekte riešili patrilo nastavenie IS-U dokladov typu ponuka, zmluva a štruktúrovaná zmluva (termíny, statusy, partnerské funkcie a pod.), rozšírenie cez EEW a vývoj nad obchodnými operáciami a obchodným partnerom pre ev...

Performance tuning pre bankový dom

04.05.2011

V prvom kvartáli 2011 participovali naši konzultanti na projekte performance tuning, pre koncového klienta z oblasti bankovníctva. Dodali sme expertné konzultačné služby pre podporu súčasného cyklu ladenia systémov. Dôležitou súčasťou výkonov bola metodika štruktúry dokumentu workflow cyklu ladenia systému prispôsobeného na podmienky klienta a vyplnenie vybraných obsahových častí v štruk...

stengl a.s. podporuje mladé hokejové talenty

27.04.2011

Aj my žijeme v týchto dňoch hokejom a sme hrdí na fakt, že sme v sezóne 2010/2011 podporovali slovenské hokejové talenty v rámci podpory klubu HK Orange 20 hrajúci slovenskú Slovnaft extraligu. Držíme palce slovenskému tímu na MS 2011.

Nearshore development pre automobilový priemysel

12.04.2011

Aj v apríli pokračovala naša spolupráca pre nemecký trh, kde koncovým klientom je koncern VW. Pracujeme na vývoji webového klienta použitím technológií JSP, Struts, Servlets, HTML a CSS pri využití modelovacieho nástroja UML na operačnom systéme SunOS. Prevažná časť našich aktivít sa realizuje v Neashore forme zo Slovenska.

J2EE Development a SCRUM proces

05.04.2011

Koncom marca sme úspešne ukončili technologický projekt z prostredia J2EE vývoja pre nášho dlhoročného partnera Wirecard AG z Mníchova. Projekt bol platformovo postavený na J2EE s využitím frameworkov Struts, Spring a Hibernate pri použití vývojovej metodológie SCRUM. Skupina spoločností Wirecard poskytuje po celom svete produkty a služby v oblasti elektronického platobného styku, pričom spe...