Novinky

Projekt testovania domény katastra nehnuteľností

14.01.2019

S našim tímom testeriek participujeme na projekte  pre nášho partnera, ktorý sa venuje poskytovaniu IT služieb so zameraním na podnikové a manažérske systémy, analyticko-konzultačnú činnosť, outsourcing služieb, webové aplikácie a v neposlednom rade riadenie komplexných projektov.  Projekt, na ktorom pracujeme, je vývoj webovej aplikácie. Cieľom zámeru je vytvoriť platformu, kt...

STENGL zdieľa hodnoty projektu - Zober loptu, nie drogy

18.12.2018

Naša spoločnosť úspešne podporuje projekt - Zober loptu, nie drogy. Tento projekt vznikol v roku 2013 a dnes tvorí neziskovú organizáciu, ktorá sa angažuje v oblasti športových podujatí určených pre deti a mladých ľudí za účelom protidrogovej prevencie. Snažia sa nielen o zvyšovanie telesnej zdatnosti, ale aj o rozvoj športových zručností u mladej generácie.  Ich cieľom je finančná podp...

Prehĺbenie eurofondových kompetencií spoluprácou s ÚV SR

17.12.2018

V predchádzajúcich rokoch naša spoločnosť úspešne podporovala Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom kapacity desiatok expertov pôsobiacich v doménach projektového manažmentu, koordinačnej a metodickej podpory, finančného riadenia, hodnotenia a monitorovania projektov a programov. Spolupráca vychádzala z rámcovej dohody s platnosťou v rokoch 2014 – 2018.  Z pohľadu expertný...

Budovanie dátového skladu pre svetovú konzultačnú spoločnosť

12.11.2018

Od októbra 2018 sme rozbehli spoluprácu s novým partnerom v rámci DACH regiónu, s mníchovským softvérovým domom s viac ako 30 ročnou tradíciou na trhu. Prostredníctvom našich NodeJS vývojárov participujeme na projekte pre svetovú konzultačnú spoločnosť a podieľame sa na modernizácii a rozširovaní softvérového riešenia zaoberajúceho sa budovaním dátového skladu a následným...

Inteligentné technológie pre verejné bezpečnostné sily

15.10.2018

Koncom roku 2017 začali naši node.JS vývojári participovať na vývoji a rozvoji technologických riešení určených pre verejné bezpečnostné sily. Pracujú na riešení, ktoré napomáha bezpečnostným zložkám vykonávať ich prácu lepšie a efektívnejšie. Celý systém je rozdelený na niekoľko úrovní a modulov, ktoré navzájom komunikujú ako aj s externými systémami z vonkajšieho prostredia. STENGL vývojár...