Novinky

Migrácia zákazníckych systémov

14.01.2015

Naši konzultanti a vývojári pokračujú v participácií na viacerých projektoch vo Viedni. Jedným zo zákazníkov je aj náš dlhoročný a  strategický partner, s centrálou vo Švajčiarsku, ktorý je presvedčený, že procesy sú základom výkonu každého podniku, a preto horlivo pomáha organizáciám objavovať a riadiť významné zisky z automatizácie podnikových procesov. S orien...

Reporting v prostredí SAP BW

22.12.2014

V závere roka sa nám úspešne podarilo ukončiť projekt pre významnú energetickú spoločnosť v oblasti SAP technológií.Modulárne komplexné riešenia SAP ERP softvéru posilňujú konkurencieschopnosť podnikov všetkých veľkostí a odvetví. Prostredníctvom integrovaných procesov optimalizujú celopodnikové obchodné procesy v účtovníctve, controllingu, materiálovom hospodárstve a plánovaní výr...

Multikomoditná SAP integrácia

28.11.2014

Spoločnosť stengl potvrdzuje postavenie IT poradcu pre energetiku pokračovaním analytických činností pre významnú energetickú spoločnosť. Po návrhu a optimalizácii procesov v oblasti predaja energetických komodít prebiehajú v súčasnosti analytické konzultácie v oblasti architektúry a návrhu SAP riešení pre vybrané procesy s dôrazom na integrácie SAP systémov na externé IT...

Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika vodných tokov Slovenska

06.11.2014

V tomto roku naša spoločnosť spolu s medzinárodnou konzultačnou a výskumnou organizáciou uspela vo verejnej súťaži na realizovanie projektu Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska. Naši experti sa v zmysle konzorčnej zmluvy podieľajú na projektovom riadení formou projektovej kancelárie, zabezpečujú koordináciu geodetických meraní, kontrolu g...

Hodnotenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti

24.10.2014

V rámci dlhodobého kontraktu, ktorý má naša spoločnosť spolu s konzorčným partnerom bola koncom roka 2013 uzatvorená Čiastková zmluva o dielo na „Spracovanie hodnotiacich správ k programu OPIS“. V rámci projektu sme poskytovali odborné konzultačné služby expertov, ktorí vykonávali činnosti externých hodnotiteľov, funkčne nezávislých od orgánov riadenia OPIS, cert...