Novinky

Sme hrdý partner

28.04.2014

Hráčkam Good Angels Košice sa včera podarilo obhájiť domáci titul a tým získať svoj jedenásty v rade. Pripájame sa ku gratuláciám a BLAHOŽELÁME!  

Odpočty médií na vysokej kvalitatívnej úrovni

09.04.2014

Pre jedného z najväčších distribútorov elektrickej energie na Slovensku už štvrtý rok zabezpečujeme službu odpočtov fyzických stavov elektromerov na odberných miestach elektriky kategórií maloodber obyvatelia a maloodber podnikatelia vrátane kontroly technických stavov určených meradiel. Ako dôkaz vysokej kvality poskytovaných služieb odpočtov nám bol zverený projekt tzv. STOP ...

Pokračujeme v podpore pri príprave a riadení eurofondových projektov

24.03.2014

V roku 2013 sme sa venovali aj príprave žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP) a implementácii projektov pre súkromný, štátny sektor a samosprávy v rôznych oblastiach. Náročnosť tohto procesu je charakterizovaná hlavne z hľadiska sledovania jeho realizácie a následným plnením. V rámci Operačného programu Informat...

IT sourcing projekt pre oblasť bankovníctva

06.03.2014

Ani v novom roku stengl nezaháľa a spolupracuje na množstve nových projektov. Pre významnú rakúsku bankovú inštitúciu pracujeme na realizácií projektu MBS Multi Bank Standards. Pri riešení využívame dlhoročné skúsenosti z úspešne realizovaných projektov v oblasti bankového sektora. Cieľom riešenia je multifunkčný bankový štandard pre klientov, ktorí disponujú účtovným...

Aj v tomto roku opäť s podporou športu a mládeže

17.02.2014

S vedomím spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti rozvoja športu na Slovensku aj v tomto roku pokračujeme s podporou basketbalistiek Good Angels Košice. Sme presvedčení, že aj touto cestou dokážeme motivovať nové mladé talenty. Hlavným cieľom je dosiahnuť to, aby si aj v dnešnej uponáhľanej dobe dokázali mladí ľudia nájsť čas na šport a tým prospeli nie len sebe ale aj k rozvoju celej n...