Novinky

Multikomoditná SAP integrácia

28.11.2014

Spoločnosť stengl potvrdzuje postavenie IT poradcu pre energetiku pokračovaním analytických činností pre významnú energetickú spoločnosť. Po návrhu a optimalizácii procesov v oblasti predaja energetických komodít prebiehajú v súčasnosti analytické konzultácie v oblasti architektúry a návrhu SAP riešení pre vybrané procesy s dôrazom na integrácie SAP systémov na externé IT...

Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika vodných tokov Slovenska

06.11.2014

V tomto roku naša spoločnosť spolu s medzinárodnou konzultačnou a výskumnou organizáciou uspela vo verejnej súťaži na realizovanie projektu Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska. Naši experti sa v zmysle konzorčnej zmluvy podieľajú na projektovom riadení formou projektovej kancelárie, zabezpečujú koordináciu geodetických meraní, kontrolu g...

Hodnotenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti

24.10.2014

V rámci dlhodobého kontraktu, ktorý má naša spoločnosť spolu s konzorčným partnerom bola koncom roka 2013 uzatvorená Čiastková zmluva o dielo na „Spracovanie hodnotiacich správ k programu OPIS“. V rámci projektu sme poskytovali odborné konzultačné služby expertov, ktorí vykonávali činnosti externých hodnotiteľov, funkčne nezávislých od orgánov riadenia OPIS, cert...

Pomáhame pri rozvoji nových športových projektov

14.10.2014

Do nášho okruhu podpory športu pribudol tento rok nový projekt, o ktorý sa postarali mladé talentované športovkyne z oblasti freestyle lyžovania a snowboardingu.   Projekt Snowgirls, ktorý spája tri dievčatá z Liptova, vznikol nedávno a už v súčasnosti zaznamenáva skvelé výsledky. Za zmienku stoja 3. miesto na svetovom pohári v disciplíne slopestyle sno...

Efektívnejší vývoj webovej aplikácie na báze SCRUM metodiky

26.09.2014

Vývojári spoločnosti stengl v poslednom období participovali na vývoji komplexného IT riešenia pre štátnu organizáciu členskej krajiny EÚ. Počas implementačných prác sa používal agilný spôsob realizácie SW projektov na báze SCRUM, ktorý je inkrementálnym a iteratívnym rámcom pre projektový manažment. Cieľom je dodávať najhodnotnejšie vlastnosti, ktoré zákazníci ocenia a potrebujú čo naj...