Novinky

Vývoj a migrácia aplikácií do C++ frameworku

16.07.2014

Pre bavorskú softvérovú spoločnosť z mesta Fürth, úspešne pôsobiacu v oblasti IT technológií pokračujeme v dlhodobom vývoji a migrácii zastaraných aplikácií naprogramovaných  v „old plain C“ do interného firemného C++ frameworku. Projekt sa vyznačuje hlavne časovou náročnosťou, keďže firma funguje na vlastných aplikáciách, ktoré sú vo veľkej miere špecifické a neexist...

IS pre Slovenský zväz ľadového hokeja

30.06.2014

Projekt vytvorenia informačného systému a webového portálu pre SZĽH funguje od roku 2012 a je zameraný na vytvorenie nástrojov, ktoré zefektívnia dve základné oblasti činnosti zväzu – riadenie súťaží a s tým súvisiacej agendy prostredníctvom informačného systému a informovanie verejnosti prostredníctvom redakčného systému. Nasadenie nového IS SZĽH v I. etape vyriešil...

Aktualizácia Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti a GIS

06.06.2014

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA) využíva naše riešenia pre zabezpečenie zberu informácií o energetickej efektívnosti a GIS už od roku 2012. V tomto roku došlo k rozšíreniu riešenia Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti v dôsledku nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien a so zámerom sprístupnenia vybraných informácií verejnosti prostred...

Grand Prix Slovakia 2014

26.05.2014

Aj s našou podporou sa predposledný májový víkend uskutočnil 52.ročník Veľkej ceny v plávaní. Podujatie sa mohlo pochváliť účasťou tých najlepších svetových a európskych plavcov ako napr. držiteľom ztalej olympíjskej medaily na 100 m prsia Cameronom van der Burghom, vicemajstrom sveta Marcom Kochom a mnohými ďalšími. Aj vďaka nim bola tohto ročná návštevnosť najvyšši...

Implementácia pozemkového informačného systému pre rakúske dátové centrum

14.05.2014

Naši technológovia a IT vývojári participovali posledných 9 mesiacov na výmene a inovácií existujúceho pozemkového informačného systému na nový moderný 3 vrstvový systém. Projekt bol vykonávaný pre rakúske dátové centrum, ktoré je poskytovateľom IT služieb s vedúcim postavením na trhu v oblasti E-Government rakúskej štátnej správy.  Počas implementačných prác sa používal a...