Novinky

IT sourcing projekt pre oblasť bankovníctva

06.03.2014

Ani v novom roku stengl nezaháľa a spolupracuje na množstve nových projektov. Pre významnú rakúsku bankovú inštitúciu pracujeme na realizácií projektu MBS Multi Bank Standards. Pri riešení využívame dlhoročné skúsenosti z úspešne realizovaných projektov v oblasti bankového sektora. Cieľom riešenia je multifunkčný bankový štandard pre klientov, ktorí disponujú účtovným...

Aj v tomto roku opäť s podporou športu a mládeže

17.02.2014

S vedomím spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti rozvoja športu na Slovensku aj v tomto roku pokračujeme s podporou basketbalistiek Good Angels Košice. Sme presvedčení, že aj touto cestou dokážeme motivovať nové mladé talenty. Hlavným cieľom je dosiahnuť to, aby si aj v dnešnej uponáhľanej dobe dokázali mladí ľudia nájsť čas na šport a tým prospeli nie len sebe ale aj k rozvoju celej n...

Úspešný GIS projekt pre významného distribútora elektrickej energie

04.02.2014

Spoločnosť stengl v priebehu viac ako štvorročného projektu úspešne poskytovala služby zberu, spracovania a publikácie údajov o objektoch bázy dát geografického informačného systému (GIS) pre spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE). V procese poskytnutých služieb boli spracované a implementované požiadavky na zmeny atribútov objektov v rámci distribučnej siete (rozvodne, trafos...

Procesný consulting v energetike

08.01.2014

Spoločnosť stengl spolupracuje na návrhu hrubého cieľového konceptu v predimplementačnej fáze implementácie SAP riešení pre významnú európsku energetickú spoločnosť. Používa pritom svoje bohaté skúsenosti zo špecifikácie požiadaviek používateľov pred zahájením implementácie SAP riešení. Štandardná funkcionalita SAP riešenia, ako aj požiadavky používateľov, sú zachytávané formou graf...

Vývoj systému na správu likvidity bánk

16.12.2013

Experti našej spoločnosti participovali na vývoji riešenia Liquidity Management System postavenom technologicky na J2EE technológiách s využitím frameworkov Spring a  HTML 5 pre GUI. Systém s vysokou priepustnosťou zachytáva a vyhodnocuje správy o transakciách banky a na základe týchto údajov určuje aktuálny stav obchodovania. Systém je nasadený v niekoľkých bankách, kde spracováva ...