Novinky

Hodnotenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti

24.10.2014

V rámci dlhodobého kontraktu, ktorý má naša spoločnosť spolu s konzorčným partnerom bola koncom roka 2013 uzatvorená Čiastková zmluva o dielo na „Spracovanie hodnotiacich správ k programu OPIS“. V rámci projektu sme poskytovali odborné konzultačné služby expertov, ktorí vykonávali činnosti externých hodnotiteľov, funkčne nezávislých od orgánov riadenia OPIS, cert...

Pomáhame pri rozvoji nových športových projektov

14.10.2014

Do nášho okruhu podpory športu pribudol tento rok nový projekt, o ktorý sa postarali mladé talentované športovkyne z oblasti freestyle lyžovania a snowboardingu.   Projekt Snowgirls, ktorý spája tri dievčatá z Liptova, vznikol nedávno a už v súčasnosti zaznamenáva skvelé výsledky. Za zmienku stoja 3. miesto na svetovom pohári v disciplíne slopestyle sno...

Efektívnejší vývoj webovej aplikácie na báze SCRUM metodiky

26.09.2014

Vývojári spoločnosti stengl v poslednom období participovali na vývoji komplexného IT riešenia pre štátnu organizáciu členskej krajiny EÚ. Počas implementačných prác sa používal agilný spôsob realizácie SW projektov na báze SCRUM, ktorý je inkrementálnym a iteratívnym rámcom pre projektový manažment. Cieľom je dodávať najhodnotnejšie vlastnosti, ktoré zákazníci ocenia a potrebujú čo naj...

Metering platforma úspešne doplnená o odpočty plynomerov

04.09.2014

Ako slovenskému lídrovi v kvalitnom poskytovaní služieb Metering-u nám bola zverená úloha v podobe promptného technického zabezpečenia automatizovaného spracovania cyklických a mimoriadnych odpočtov spotreby zemného plynu. Išlo o náročnú úlohu, odpočtové dáta museli byť v deň odpočtu najneskôr však po predošlej validácii nasledujúci deň zasielané na fakturáciu odbera...

Projekt implementácie „SMS Gateway“

15.08.2014

V období posledných mesiacov sme sa úspešne podieľali na realizácií projektu implementácie modulu SMS/MMS brány pre špecializovanú banku z oblasti podpory bývania. Náš zákazník je jednou z najvýznamnejších finančných inštitúcii na Slovensku a súčasne bankou s dlhoročnou tradíciou a prestížou. V rámci viacerých realizovaných projektov pre zákazníka, sme ...