Novinky

Ochrana pred povodňami aj pomocou modelovania a digitálnych máp

05.04.2016

V súvislosti so stále extrémnejšími prejavmi klimatických zmien sa stáva ochrana pred povodňami a minimalizácia z nich vyplývajúcich rizík prioritou nie iba na národnej úrovni. Táto téma patrí aj medzi zásadné témy na úrovni Európskej únie v podobe zakotvenia povinnosti členských štátov v smernici ES 2007/60/ES. Uvedená legislatíva EÚ bola implementovaná do legislatívy SR, ktorá stanovuj...

Michalovce tretie v hodnotení Smart Cities

24.03.2016

Renomovaný český magazín Smart Cities v závere minulého roka vyhodnotil inteligenciu 28 najväčších slovenských miest z hľadiska otvorenosti a použiteľnosti poskytovaných údajov a informácií. Mesto Michalovce sa svojim geografickým informačným systémom Web-Gis umiestnilo na 3. mieste, čo svedčí o vysokej úrovni poskytovaných informácii nášho gis portálu. Napriek nesporným úspechom, Mesto ...

Spoločenská zodpovednosť našej firmy v športe na výškarskom halovom mítingu

05.02.2016

Špecializovaný výškarsky míting Banskobystrická latka úrovňou vonkoncom nesklamal. Vlaňajší rekord mítingu v podaní excelentného Katarčana Baršima (240 cm) síce zostal na Štiavničkách nedotknutý, ale až štyria pretekári sa dostali cez 233 cm a šiesti cez 230, čo je hranica svetovej triedy. Míting mal opäť skvelú divácku kulisu, pri rozhodujúcich pokusoch Talianov o víťazstvo diváci povzb...

Online formulárový zber a vyhodnotenie štatistických údajov

18.01.2016

Koncom roka sme realizovali projekt tvorby elektronických formulárov  pre štatistické zisťovanie informácií o národnostných menšinách, prevažne o ich činnosti a finančných príspevkoch po jednotlivých kalendárnych rokoch. Formuláre slúžia najmä pre štatistické vyhodnocovanie a v rámci reportingu následne na zisťovanie koľko finančných zdrojov a z akých útvarov jednotlivé menšiny získali ...

BPO metering elektrickej energie

03.12.2015

Neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti je elektrická energia a náklady spojené s jej odobratým množstvom si každá domácnosť presne sleduje. Naša spoločnosť vynakladá nemalé úsilie na presné odčítavanie a dodávanie stavov z každého odberného miesta. Ako líder v poskytovaní služieb v oblasti Metering-u prevádzkujeme technické riešenie automatizovaného systému pre spracovanie odpočtov e...