Novinky

Centrálny informačný systém pre štátnu službu

25.06.2015

Schopnosť pokryť aj špecifické odborné témy v oblasti konzultačných služieb preukázala naša spoločnosť aj prostredníctvom poskytnutia poradenských služieb koordinačnej a metodickej podpory  pre projekt s názvom „Centrálny informačný systém štátnej služby“, ktorý predstavuje hlavný mechanizmus pre implementáciu stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe SR. A...

Elektronizácia ochrany živočíchov a rastlín - CITES

18.05.2015

Ďalším zo série projektov, ktorých výsledkom je webovo orientovaná aplikácia umožňujúca zefektívnenie práce koncového používateľa v rámci „core business“ procesov v segmente životného prostredia, bola implementácia aplikačného programového vybavenia pre spracovanie evidencie v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rast...

Vývoj management systému pre biometrickú identitu

29.04.2015

Naši IT experti a vývojári špecializovaní v technologickej oblasti Microsoft .NET participujú od apríla 2015 na projekte dodávky biometrického systému pre správu identít pre registráciu a overovanie identity vysídlených osôb a utečencov na celom svete. Koncovému zákazníkovi, ktorým je UNHCR dodáva systém globálna spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním odborných služieb v oblast...

Úspešné ukončenie podpory pre projekt IS PEP

23.03.2015

Konzultačná činnosť ako poradenstvo pri riadení projektov financovaných z eurofondov je v súčasnej dobe významným pilierom expertnej činnosti stengl. V poslednom období sa v rámci plnenia čiastkovej zmluvy medzi stengl a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) podarilo úspešne ukončiť podporu pre Projekt „Informačný systém pre platby a evidenciu ...

Banskobystrická latka ožila aj v roku 2015 s našim prispením

12.03.2015

Banskobystrická latka vďaka svojej bohatej histórii a kvalitnému obsadeniu športovcov patrí medzi najvýznamnejšie atletické podujatia tohto druhu v Európe. V poradí 21. ročník sa vďaka účasti svetovej špičky výškarov stal v tejto sezóne najlepším špecializovaným výškarským mítingom na svete. Podujatie ovládol Katarčan Mutaz Essa Baršim, ktorý svojim výkonom 240 cm ut...