Novinky

Budovanie dátového skladu pre svetovú konzultačnú spoločnosť

12.11.2018

Od októbra 2018 sme rozbehli spoluprácu s novým partnerom v rámci DACH regiónu, s mníchovským softvérovým domom s viac ako 30 ročnou tradíciou na trhu. Prostredníctvom našich NodeJS vývojárov participujeme na projekte pre svetovú konzultačnú spoločnosť a podieľame sa na modernizácii a rozširovaní softvérového riešenia zaoberajúceho sa budovaním dátového skladu a následným...

Inteligentné technológie pre verejné bezpečnostné sily

15.10.2018

Koncom roku 2017 začali naši node.JS vývojári participovať na vývoji a rozvoji technologických riešení určených pre verejné bezpečnostné sily. Pracujú na riešení, ktoré napomáha bezpečnostným zložkám vykonávať ich prácu lepšie a efektívnejšie. Celý systém je rozdelený na niekoľko úrovní a modulov, ktoré navzájom komunikujú ako aj s externými systémami z vonkajšieho prostredia. STENGL vývojár...

STENGL IT AKADEMIE 2018 – unikátny kurz nemčiny zameranej na IT

27.09.2018

STENGL IT AKADEMIE – 3. ročník súťaže o unikátny kurz nemčiny zameraný na IT. Tento rok sme sa spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pustili do organizácie kurzu zameraného na zlepšenie nemeckého jazyka v IKT sektore. Uvedomujeme si situáciu s nemecky hovoriacimi IT špecialistami na slovenskom trhu. Ľudí pracujúcich v IKT sektore s nemčinou je skutočne málo a trh pociťuje tento nedost...

stengl sa angažuje pre slovenskú kanoistiku

20.08.2018

Medzi deťmi je veľa takých, ktorým pravidelné športovanie prináša nenahraditeľné duševné i telesné osvieženie. Pravidelný šport im poskytuje nielen recept, ale aj liek na zdravie, dobrú kondíciu, duševnú pohodu. Ide o osvedčený účinný prostriedok na mnohé telesné i psychické neduhy. Tých, ktorí ešte nedoceňujú význam pravidelného športu, tých ktorí ešte nedokážu mať svoje telo pod stálou kon...

Úspešná reprezentácia slovenskej kultúry v Kanade

16.07.2018

Naša firma podporuje aktivity v rôznych oblastiach a tentokrát sa rozhodla prispieť svojou „troškou“ a podporila kultúru, t.j. pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, ktorý v júli 2018 reprezentoval Slovensko na súťaži v Kanade. V kategórii ľudové a kultúrne tradície získal dokonca 1.miesto. Zbor sa venuje predovšetkým interpretácii klasickej i modernej chrámovej hudby a jej spopulárneniu. Za s...