Vývoj a testovanie SAP Business One

13.10.2017
Viac ako 55.000 zákazníkov z takmer 150 krajín sveta dôveruje riešeniu SAP Business One, ktoré je zároveň podporované v 27 svetových jazykoch a poskytuje jasnú viditeľnosť do celého podnikania každého zákazníka. Ako samostatné riešenie zjednodušuje kľúčové procesy firmy od účtovníctva a správy zákazníkov CRM až po riadenie dodávateľských reťazcov a správu oddelenia nákupu. Technologický odborníci skupiny stengl od roku 2011 participujú na implementácií a testovaní takmer všetkých nástrojov, ktoré SAP Business One poskytuje. Je to finančné riadenie podniku, riadenie predaja a vzťahov so zákazníkmi, riadenie nákupu a zásob ako aj plánovanie výroby.
 
SAP Business One je síce komplexný, ale aj modulárny a flexibilný softvér s viac ako 500 doplnkami, ktoré sú prispôsobené pre rôzne odvetvia, a špeciálne funkcie. Či už je nasadený on-premise alebo v cloude, pristupovať k nemu môžeme kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou ľubovoľného mobilného zariadenia. A pretože SAP Business One beží na platforme SAP HANA® aj Microsoft SQL Server, môže si každý klient vybrať vždy tú, ktorá jeho podnikaniu vyhovuje najlepšie
.
Na základe predchádzajúcej spolupráce a participácie SW vývojárov na vývoji a správe aplikácie SAP Business One, rozbehla spoločnosť stengl od roku 2011 kooperáciu so spoločnosťou SAP AG, dnes SAP Slovensko. Po preukázaní kompetencií v technologickej oblasti testovania a vývoja SW aplikácii v prostredí C/C++, začala s prvými špecialistami spolupráca na vývoji SAP B1 pomocou SCRUM metodológie. Po dosiahnutí prvých výsledkov prác a získaní vzájomnej dôvery viazanej na kvalitu konzultantov sa tím stengl rozrástol a naši technológovia začali pracovať na takmer všetkých nástrojoch, ktoré SAP Business One poskytuje. Dnes sa špecialisti venujú dokonca aj vývoju a vymieňaniu know-how v oblasti Augmented/Virtual Reality. Ku SW vývoju a testovaniu pribudla spolupráca v oblasti DevOps, kde pracujú stengl experti na cloudovej administrácii pre produkty SAP Business One a SAP Anywhere. Strategickým cieľom je byť naďalej silným partnerom pre SAP Slovensko a SAP Labs Slovensko aj v rokoch 2017+.
 
SAP a iné produkty a služby SAP spomínané v tejto správe, ako aj ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti SAP SE (alebo dcérskej spoločnosti SAP) v Nemecku a ďalších krajinách. Pozrite si tiež: http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/ index.epx#trademark, kde nájdete ďalšie informácie a upozornenia týkajúce sa ochranných známok.