Rozšírenie tímu Oracle vývojárov na projekte pre rakúskeho zákazníka

31.01.2018
Odborníci skupiny stengl už dlhoročne úspešne participujú na objektovo orientovanom návrhu, samotnom vývoji ako aj testovaní jednotlivých modulov SW aplikácií v spolupráci s našim dlhoročným rakúskym partnerom. V januári 2018 sme náš tím Oracle vývojárov rozširovali o ďalších expertov s doménovou a technologickou znalosťou. Koncový zákazník sa zaoberá zberom dát od jednotlivých klientov, ich hromadným spracovaním a následným štatistickým vykazovaním. Okrem iných aktivít, umožňuje aj prostredníctvom svojich softvérových aplikácii získať poľnohospodárskym podnikom subvencie tak z krajinských rozpočtov ako aj z EÚ. 

 

stengl sa u klienta naďalej podieľa na vývoji, údržbe a inováciách v rôznych segmentoch, predovšetkým však v oblasti trhového poriadku, horizontálnych aplikácií, zvierat ako aj projekte v rámci programu pre životné prostredie a poľnohospodárstvo. Aktualizovaných bolo viacero masiek pre nahlasovanie a spracovanie údajov v špecializovaných oblastiach, ako aj preškolenia a vzdelávanie. Výrazne zlepšené boli konfiguračné možnosti aplikácií a kontrola kompletnosti a správnosti dát v jednotlivých fázach spracovania. Aktuálne pracujú naši vývojári už od minulého roku nad databázou Oracle 11g, a využívajú sa aj ďalšie technológie ako APEX, Oracle Spatial & Graph, taktiež stále aj Oracle Forms, a na objektovo orientovaný vývoj SQL, PL/SQL.

 

Generálny dodávateľom všetkých kapacít pre koncového zákazníka je naša rakúska partnerská firma, ktorá poskytuje technologicky kvalifikovaných IT špecialistov prevažne v oblasti Oracle databáz a Java/J2EE technológie. Už od roku 2006 patrí medzi našich renomovaných partnerov a zákazníkov, s ktorým úspešne dodnes spolupracujeme. Pôsobí v oblasti poskytovania IT-služieb ako dodávateľ softvérových riešení a snaží sa optimalizovať kľúčové procesy svojich zákazníkov nasadzovaním najmodernejších IT technológií kombináciou technologickej kompetencie a doménového odborného know-how. Portfólio svojich služieb poskytuje klientom z oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, firmám z bankového sektoru, médiam ako aj zákazníkov vo verejnej správe.