Redesign Order Management systému

16.11.2016

Pre jedného z najväčších slovenských multimediálnych operátorov, sme od konca roku 2015 participovali s tímom softvérových vývojárov na rozsiahlom projekte „prepísania“ Order Management systému, teda riešenia pre spracovanie objednávok. Keďže koncový zákazník neustále prináša na telekomunikačný trh inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a medzinárodné poznatky, aby uspokojil aj toho najnáročnejšieho zákazníka, rozhodol sa svoje Business Proces Management (BPM) riešenie napísané v prostredí Siebel nahradiť za technológiu Java 8.


Zmena systému na spracovanie objednávok zahŕňa návrh a následne použitie vhodných Java konštruktov zabezpečujúcich ďalší rozvoj a udržateľnosť kódu. Testovanie integrácie na iné systémy je riešenie prostredníctvom volania, teda „Call-u“ ako je napríklad pomocou storovanej procedúry. Naši softvéroví vývojári zameraní na JAVA technológie participovali spoločne v zákazníckom tíme vývojárov, spolu s vývojármi pokrývajúcimi technológiu a prostredie Siebel.


Testy prebiehali na paralelnom oddelení pre správu a podporu operatívy (OSS). Pri java vývoji sa používali aj rôzne frameworky, ako napríklad spring, spring IOC, spring batch, spring integration, na databáze Oracle. Na Oracle databáze sa využívali rôzne JMS servisy ako napríklad JMS (AQ). Klient bol programovaný s využitím AngularJS na prezentačnej vrstve a používal sa aplikačný server Apache Tomcat. Pre správu, riadenie a automatizáciu buildov sa používal nástroj maven. Projekt rieši spracovanie objednávok služieb u telekomunikačného operátora, t.j. ich logistickú aj servisnú časť v objeme takmer 4000 za deň.