Podpora projektu - Zober loptu, nie drogy

11.01.2017

V rámci spoločenskej zodpovednosti sa naša firma aj v roku 2017 aktívne zapojila do projektu „Zober loptu, nie drogy“. Cieľom tohto projektu je prevencia pred drogovou závislosťou detí základných škôl a osemročných gymnázií. Nosnou myšlienkou výberu cieľovej skupiny je vysoká rizikovosť ohrozenia detí v pubertálnom veku drogovou závislosťou.


Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnutie cieľov projektu je fakt, že spomínané loptové hry (basketbal, hádzaná, futbal, futsal, florbal, volejbal) majú v rámci spoločnosti silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe.