Podpora implementácie Centrálneho SAP riešenia

18.12.2017

U telekomunikačného operátora sa podieľame na projekte SAP implementácie, ktorej cieľom je štandardizovať a centralizovať procesy európskych krajín do centrálneho SAP systému. Na projekte sme sa podieľali ešte pred jeho prerušením v roku 2015. Po jeho reštarte poskytujeme služby Enterprise architektúry už od fázy prípravy metodiky pre popisovanie a zber dát pre potreby Enteprise Architecture. Medzi naše hlavné zodpovednosti patrí:


- Návrh a aktualizácia metodiky modelovania architektúry a procesov na strane zákazníka tak, aby vytvárali podklady pre návrh výsledného riešenia
- Podporu mapovania as-is procesov s ich dokumentovaním v aplikácii Enterprise Architect,
- Prípravu podkladov pre stretnutia tímov o architektúre
- Podpora analýzy procesov súčasného stavu a návrhu cieľových procesov
- Tvorba riešení pre prepojenie modelovania centrálnych a lokálnych procesov
- Tvorba skriptov pre Sparx Enterprise Architect, ktoré generujú zo zachytených informácií o architektúre a procesov podklady pre rôzne druhy analýz


Momentálne prebieha ukončovanie fázy implementácie pre platný release riešenia a pripravujeme sa na nábeh ďalšej fázy návrhu a implementácie riešenia pre ďalší release.