Partnerská spolupráca s fínskou bankovou skupinou Ferratum

09.05.2017
V lete 2015 sme sa stali partnerom slovenskej pobočky fínskej bankovej skupiny. Náš zákazník - banka, sa stala priekopníkom v oblasti mikro pôžičiek, keď ako prvá v Európe uviedla na trh rýchle krátkodobé pôžičky, o ktoré bolo možné žiadať prostredníctvom mobilných zariadení. Od roku 2013 fínska banka požičiava už aj zákazníkom na Slovensku, ktorí môžu požiadať o pôžičku cez internet.

Banka je riadená Maltským úradom pre finančné služby (Malta Financial Services Authority) a jej činnosť na Slovensku je schválená Národnou bankou Slovenska. S využitím odborných znalostí, ktoré banková skupina zhromaždila v posledných rokoch na Slovensku , zaujala banka ideálnu pozíciu na to, aby rýchlo reagovala na potreby neustále sa vyvíjajúceho trhu, ale tiež na to, aby bola proaktívna pri hľadaní nových príležitostí.
 
Softvérový odborníci skupiny STENGL participujú od januára 2016 na viacerých projektoch v rámci IT delivery centra bankovej skupiny, v Bratislave. Spolupodieľajú sa na vývoji zákazníckej databázy, ktorá slúži na uchovávanie klientskych dát zákazníkov. Sú v nej zakomponované služby čo sa týkajú validácie dát a overovania kontaktných údajov v procese on-boardingu zákazníka, ako email a telefón.

Z technológii je použitá najme JAVA Enterprise Edition a s ňou súvisiace frameworky. Do toho sú zakomponované cqrs patterny na prístup do databázy. Ako databáza sa na projekte používa mongo DB. Aplikácia je rozdelená na viaceré moduly a nasadená ako micro-servisy v dockery.
Vývoj v roku 2017 pokračuje ďalej, a s našimi SW vývojármi počíta zákazník minimálne do konca roka. Programujeme ďalšie rôzne funkcionality ako proces párovania v rámci platobných brán, účtovanie prichádzajúcich platieb, automatizácia účtovania platieb, podporujeme testovacie prevádzky ako aj samotné testovacie tímy.