Inklúzia zdravotne postihnutých občanov

19.12.2016
Zdravie, rodina a práca sú veľmi dôležitými atribútmi života každého človeka. I napriek skutočnosti, že nie všetkým ľuďom zdravotný stav umožňuje pracovať, každá vyspelá spoločnosť vytvára podmienky pre začlenenie zdravotne a mentálne postihnutých osôb do sveta zdravých. Medzi jeden z najlepších spôsobov integrácie postihnutých osôb do spoločnosti patrí práca. Zmysluplná práca totiž dáva postihnutému človeku určitý status potrebnosti, dôstojnosti a sebarealizácie, pričom mu zároveň umožňuje stretávať sa s inými ľuďmi, rozširovať svoje sociálne, kultúrne a spoločenské obzory.
 
Spoločnosť stengl ako vyspelá spoločnosť, s výrazným sociálnym cítením, uvedomujúc si význam integrácie postihnutých osôb do bežného života, nadviazala spoluprácu s chránenou dielňou, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným a mentálnym postihnutím. V rámci spolupráce nám zamestnanci chránenej dielne pomohli pripraviť vianočné prezenty pre našich obchodných partnerov, pričom ako formu odmeny za vykonané služby finančne sme podporili pracovníkov chránenej dielne. Vzhľadom na profesionálny prístup ľudí chránenej dielne budeme pokračovať v spolupráci aj v nasledujúcich rokoch a všetkým zúčastneným posielame veľké ĎAKUJEME.