Ďalšia spolupráca s dlhoročným zákazníkom NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

14.03.2017

Koncom februára sme podpísali Čiastkovú zmluvu s našim dlhoročným zákazníkom Národnou agentúrou pre sieťové  a elektronické služby. V spoločných tímoch s expertmi od zákazníka budeme nadstavovať  oblasť informačnej bezpečnosti, riadenia ITIL, manažment služieb (ITSM). Povenujeme sa návrhu riadenia a prevádzky geopriestorových služieb, vypracujeme stratégiu ako aj procesný audit organizácie.

Dôležitou súčasťou našej práce bude participácia na reformných zámeroch, štúdiách uskutočniteľnosti ako aj analýze požiadaviek pre viacero domén, ako napr. centrálny informačný systém pre štátnu službu, centrálne riešenie Open Data, register rozhodnutí  alebo rozvoj projektu IS PEP. Zverené úlohy máme naplánované takmer do koncu roka 2017.